คนเราเกิดมักมีความแตกต่างกันไปในด้านต่างๆ  เช่นบางคนเกิ […]