คนที่มีอาชีพขายล๊อตเตอรี่รัฐบาลจะให้สิทธิ์คนที่พิการในก […]